Zadzwoń do nas: 515 515 949

  • Technologie energii słonecznej przekształcają energię ze światła słonecznego w energię elektryczną, albo bezpośrednio przez fotowoltaikę, albo pośrednio przez skoncentrowaną energię słoneczną, lub przez połączenie obu.

    UE jest liderem w rozpowszechnianiu energii słonecznej i podjęła istotne środki w celu zwiększenia absorpcji na rynku i uczynienia technologii słonecznych bardziej dostępnymi dla konsumentów, w szczególności dzięki pakietowi Czysta energia dla wszystkich Europejczyków.


  • Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, budząc obawy przed masowym załamaniem, które nastąpi, dużym zmartwieniem dla działań klimatycznych było to, że walka o ożywienie gospodarcze może powstrzymać globalne wysiłki na rzecz rozwoju zielonej energii odnawialnej i przejścia do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do połowy wieku.


  • 1
  • 2